Od početka 2000 godne Dino radi na polju kulturnog i umjetničkig menedžmenta u Beču. On je osnivač i inicijator brojnih projekata, udruženja i umjetničkih inicijativa. Od 2016 godine osniva i vodi udruženje ZIGUTAMVE. Udruženje za suvremenu fotografiju. Početkom 2018 godine preuzima koordinaciju i menedžment galerije Photon za Beč i zastupa istu na internacionalnim sajmovima suvremene fotografije. Od 2021 pokreće kao osnivaš i direktor prvi analogni foto festival u Austriji (od početka digitalne ere) pod imenom ROTLICHT. Festival for analog photography. Rotlicht se održava anualno i dio je internacionalne mreže Analog Photography Festival Network (APFN).

Njegov fokus je usmjeren na konceptualnu fotografiju, predstavljanju umjetnika koje galerija Photon zastupa kao i kustoskom radu.

https://www.zigutamve-photography.at
https://www.rotlicht-festival.at
https://photongallery.at
https://www.analogphoto.net
https://www.dinorekanovic.com