Ovaj ugovor i pravila prihvatljivog načina uporabe (u daljnjem tekstu: „Ugovor“ i „Pravila“) pružaju važne informacije o Vašem sudjelovanju na Photodaysima. Možete pregledati, sačuvati ili isprintati bilo koji dio ovoga Ugovora.

VAŽNO: AKO SE ODLUČITE PRIHVATITI OVAJ UGOVOR, MORATE GA PRIHVATITI U CIJELOSTI – ORGANIZATOR NEĆE PRIHVATITI PROMJENE (DODATKE ILI BRISANJA).

Organizator ima pravo bilo kada promijeniti, dodati ili izbrisati bilo koji dio ovoga Ugovora, ili bilo koji dio svojih usluga ili značajki, uključujući i rokove. Ako to učini, te promjene će objaviti na svojoj internetskoj stranici.

VAŠE KONTINUIRANO KORIŠTENJE WEB STRANICE I SUDJELOVANJE NA PHOTODAYSIMA SADA ILI NAKON OBJAVE BILO KAKVE PROMJENE ZNAČIT ĆE VAŠ PRISTANAK NA UVJETE OVOGA UGOVORA I NA BILO KAKVE PROMJENE.

SUDJELOVANJE NA MANIFESTACIJI PHOTODAYS

Kako biste sudjelovali na Photodaysu, morate imati najmanje 18 godina.

Ovaj je Ugovor zakonski dokument kojim se određuju Vaša prava i obveze kao sudionika na Photodaysu. Ne možete sudjelovati na Photodaysu ako ne pristanete na uvjete ovoga Ugovora, te se morate pridržavati uvjeta ovoga Ugovora kako biste imali pravo sudjelovanja na Photodaysu. To se odnosi na ovaj Ugovor i Ugovor o privatnosti u trenutačnome obliku te u revidiranom obliku kojega s vremena na vrijeme može mijenjati Zaštita privatnosti.

UKIDANJE

Organizator će prihvatiti ukidanje registracije (ili bilo kakvih dodatnih usluga) pet (5) radnih dana prije krajnjeg roka za natjecanje te ćete dobiti povrat punoga iznosa.

DOSTUPNOST USLUGE

Organizator čini sve što je moguće da osigura dostupnost svih navedenih događaja, međutim organizator ne jamči i ne odgovara da neće biti prekida ili pogrešaka te ne jamči da će sudionici moći sudjelovati u svim ponuđenim natjecanjima i izložbama.

SMJERNICE O PRIHVATLJIVOJ UPOTREBI

Organizator potiče sudionike online da izraze svoje mišljenje i iskoriste interaktivno iskustvo. Međutim, važno je imati na umu da postoje pravila i standardi kojih se treba pridržavati tijekom sudjelovanja na Photodaysu. Ta su pravila i standardi navedeni u ovome Ugovoru. Kao sudionik Photodaysa, pristajete na odredbe ovoga Ugovora te pristajete da organizator ima pravo provoditi ovaj Ugovor prema vlastitom nahođenju. To znači da u slučaju da Vi ili bilo koji drugi sudionik Photodaysa kršite odredbe Ugovora, organizator može poduzeti bilo koje odgovarajuće radnje – koje mogu varirati od upozorenja o kršenju Ugovora do ukidanja Vaših privilegija ili zakonskih koraka – koje organizator smatra potrebnim i prikladnim. Organizator Vas može i ne mora obavijestiti prije ukidanja Vašega sudjelovanja zbog kršenja pravila i standarda.

Vi ste sami odgovorni za Vaše ponašanje tijekom sudjelovanja na Photodaysu. Sudionik na Photodaysu trebao bi se pridržavati odredbi zakona, poštivati prava drugih sudionika na Photodaysu te prava trećih osoba. Registracijom na Photodays pristajete se ponašati na prikladan način te koristiti prikladan jezik tijekom sudjelovanja – to uključuje (ali nije time ograničeno) pridržavanje pravila, te pravila sponzora.

Organizator zadržava pravo ukinuti vašu registraciju na Photodaysu u bilo koje vrijeme, s ili bez razloga. Bilo koje ukidanje ne mora, ako to organizator odluči, uključivati povrat bilo koje unaprijed plaćene pristojbe ili drugih iznosa (podložno odgovarajućim zakonima).

Nedolično ponašanje ulazi u više kategorija. Najčešće se kategorije navode ispod, iako to nije cjelokupan popis.

NEZAKONITO I ZABRANJENO PONAŠANJE

Ako organizator odluči ukinuti vaše pravo sudjelovanja na Photodaysu zbog nezakonitog ili zabranjenog ponašanja, organizator zadržava pravo suradnje s predstavnicima zakona, uključujući postupanje prema nalogu, sudskim nalozima i pozivima. Uz to, zadržava pravo postupanja prema civilnim sudskim rješenjima i/ili pozivima. Ako organizator odluči istražiti ili riješiti moguće probleme koji uključuju Vas, ima pravo, osim u dijelu koji je zabranjem zakonom, Vaše podatke koje posjeduje vezano za Vaše sudjelovanje na Photodaysu ili za bilo što vezano za Photodays objaviti predstavnicima zakona ili drugim vladinim službenicima. Vašim prihvaćanjem ovoga Ugovora i sudjelovanjem ovlašćujete organizatora na takve radnje.

PRIJEKORNO VLADANJE

Organizator zadržava pravo da ukine Vašu registraciju, s ili bez obavijesti.
Organizator zadržava pravo da konačno odredi je li Vaše ponašanje primjereno ili ne.

ISTRAGA

Organizator zadržava pravo (podložno odgovarajućem zakonu), prema vlastitom nahođenju, nadgledati sve značajke i sadržaje Photodaysa.

Ako organizator posumnja u moguće kršenje pravila, može započeti istragu koja može uključiti prikupljanje informacija od bilo kojega člana Photodaysa, bilo koje treće strane ili stranke koja se požalila.

Tijekom istrage organizator može suspendirati ili ukinuti bilo koji dio ili cjelokupno sudjelovanje nekoga sudionika i/ili ukloniti sudionika iz natjecanja. Ako organizator vjeruje prema vlastitom nahođenju da je došlo do kršenja ovoga Ugovora, može poduzeti odgovarajuće radnje.

Ako se kao rezultat istrage pokaže da je došlo do kriminalnih radnji, organizator zadržava pravo proslijediti predmet odgovarajućim zakonskim službama te surađivati s njima.

Registracijom na Photodays pristajete (koliko je to dopušteno zakonom) odreći se bilo kakvih prava na traženje odštete od organizatora i generalnog pokrovitelja, te da ih nećete smatrati krivima i da ćete nadoknaditi štetu što se tiče bilo kakvih zahtjeva za naknadu štete, vezano uz bilo kakve radnje koje je organizator poduzeo zbog sumnje na kršenje ovoga Ugovora ili kao posljedica rezultata istrage ili odluke da je došlo do kršenja Ugovora. To znači da ne možete tužiti organizatora ili dobiti bilo kakvu odštetu od istoga, kao niti glavnog pokrovitelja, zbog njihove odluke da Vas uklone s natjecanja, da Vas upozore ili suspendiraju ili da poduzmu bilo kakve druge radnje tijekom istrage zbog sumnje na kršenje Ugovora ili radnje koje su rezultat zaključka da je došlo do kršenja Ugovora. Ova odredba o odricanju i plaćanju odštete primijenit će se na sva kršenja Ugovora koja su u Ugovoru navedena i opisana.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Izričito se slažete da sudjelujete na Photodaysu na Vaš vlastiti rizik. Usluge, natjecanja, izložbe itd. omogućavaju se „kao što jesu“ ili „kao što su dostupne“ za Vaše sudjelovanje, bez bilo kakvih izričitih ili impliciranih jamstava.

Photodays, direktori, službenici, zaposlenici, podružnice, agenti ili kooperanti neće ni u kojem slučaju biti odgovorni za bilo kakve izravne, neizravne, slučajne, posebne ili posljedične štete koje proizlaze iz Vašega sudjelovanja na Photodaysu ili u bilo kojem drugom zahtjevu za odštetu vezanim na bilo koji način uz Vaše sudjelovanje na Photodaysu.

Organizator ne prihvaća i ne jamči za bilo kakve proizvode i usluge treće strane koje se nude putem Photodaysa te neće sudjelovati ni biti odgovoran za nadzor transakcija između vas i treće strane preko Photodaysa. Ovim putem oslobađate organizatore od bilo kakvih obveza, odgovornosti ili zahtjeva za odštetom koje nisu navedene u ograničenju odgovornosti.

ZAKONSKI PRINCIPI

Ovaj Ugovor predstavlja vaš cjelokupan Ugovor s manifestacijom Photodays. Prihvaćate da se ovim Ugovorom ne prenose nikakva prava ni pravni lijekovi na neku treću osobu, osim vas kao sudionika.

Ako je bilo koji dio ovoga Ugovora nevažeći ili neprovediv prema zakonu, taj će se dio sastaviti na način sukladan sa zakonom kako bi što je više moguće izražavao namjere stranaka dok će ostatak Ugovora ostati na snazi. Ovaj Ugovor i vaše sudjelovanje na Photodaysu podložni su zakonu države Hrvatske, isključujući njegove konflikte s pravilima. Vi se izričito slažete da je sud države Hrvatske ekskluzivno nadležan za bilo kakve zahtjeve za odštetom ili sporove s organizatorom.