Savjetodavni odbor

Hrvoje Slovenc, Sabina Salamon, Odete Sapač, Jelena Blagović, Dejan Sluga, Ana Dujmović, Tina Radosavljević

Programski odbor

Sabina Salomon (MMSU), Bruna Kazinoti, Ana Dujmović

Organizacijski odbor

Denis Redić, Ana Dujmović, Odete Sapač, Marino Budičin, Krešimir Pletikosa, Martina Rojnić, Mladen Boljkovac,
Tina Radosavljević, Ermano Bančić, Marko Paradžik, Igor Marač