P: Plaća li se prijava na natječaj?
O: Da, kotizacija iznosi 15 EUR / 110 HRK / 16 USD (od 1. siječnja uplate će biti moguće samo u eurima i dolarima)

P: Mogu li prijaviti printeve fotografija na natječaj?
O: Ne.

P: Mogu li jednu fotografiju prijaviti u više kategorija?
O: Jednu fotografiju nije moguće prijaviti u više kategorija.

P: Dobije li svaki pobjednik kategorije nagradu?
O: Službenu statuu “Kadar” će dobiti pobjednici svih kategorija, kao i zajedničku izložbu.

P: Kako će biti iskorištene moje fotografije?
O: Bit ćete obaviješteni svaki put kada organizator identificira fotografiju za uporabu i odluči u koju svrhu je želi iskoristiti. Vaše fotografije NIKADA neće biti iskorištene za ništa drugo osim promidžbe vas kao fotografa, same fotografije ili Photodaysa.

P: Gdje će moje fotografije biti iskorištene/prikazane?
O: Destinacija i način promidžbe vašeg rada nisu ograničeni; od pojavljivanja na izložbama do isticanja u medijima i službenim materijalima, web stranici isl.

P: Hoću li dobiti novčanu naknadu za korištenje fotografija?
O: Ako organizator namjerava iskoristiti fotografije za nešto što nije vezano uz promidžbu natjecanja, fotograf će biti obaviješten i dobit će mogućnost da odbije korištenje svog rada. Ako se autor želi uključiti i odobri korištenje, s organizatorom će dogovoriti uvjete o novčanoj naknadi i poslovnoj suradnji.

P: Hoće li pokrovitelji festivala koristiti moje fotografije?
O: Pokrovitelji su naši partneri u promidžbi fotografije i smiju se služiti nominiranim fotografijama isključivo u svrhu promidžbe Photodaysa i fotografa.